Om oss

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Passion för hållbarhet, affärsutveckling och förändringsledning

Jag bidrar gärna till företags, styrelsers och organisationers hållbara utveckling.

Hållbarhet och affärsutveckling

Hållbar utveckling behöver vara på allas agenda, men framförallt i ledningsgrupper och i styrelserummet för att effektivt nå våra hållbarhetsmål.

För att nå en hållbar utveckling på riktigt krävs att vi tänker i nya banor, skapar nya affärsmodeller och utvecklar med en tanke på helheten redan från början.

Förändringsledning

Vi har inte tid att vänta på bra resultat.

Samhället, organisationer och företag är inne i en förändringsresa för att uppnå en hållbar utveckling. En lyckad förändringsledning kan snabba på förändringsprocessen och därmed nå det önskade målet fortare.


Sara Olofsson

Förändringsledare, Hållbarhetschef, Marknadschef, Strateg, Affärsutveckling, Innovation, Passion, Inspiration.