Blogg

oktober 22, 2019
Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna

Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna!

Hållbarhet och hållbar utveckling är en komplex frågeställning och det börjar bli angeläget att vi börjar inse att hållbarhetsfrågan är av sådan strategisk dignitet att den måste lyftas på ledningsgruppsnivå och även styrelsenivå i företag och organisationer. Valberedningar och rekryterare borde leta efter personer med kompetens inom hållbarhet, förändringsledning och affärsutveckling / innovation.
december 12, 2019
Greta Thunberg, OK Boomers

OK Bommers! Dags att lyssna på de unga!

Ok Boomers! Dags att lyssna på de unga så kavla upp armarna och förändra både affärsmodeller, produkter och tjänster så att de stödjer en hållbar utveckling NU!
januari 30, 2020

Hur kan jag jobba med hållbar utveckling?

Har du funderat på att göra något annat? Har du kollat på jobbannonser under ledigheten? Du är inte ensam. Jag har fått många frågor om vad man ska jobba med för att kunna bidra till en hållbar utveckling? Vilket jobb ska en ha för att jobba med hållbarhet?
augusti 21, 2020

Earth Overshoot Day infaller senare 2020 pga Coronapandemin

Men det är ingen hållbar utveckling vi ser i spåren av Corona pandemin. Vi behöver fortsatt ställa om till en mer hållbar konsumtion där hänsyn tas till jordens resurser och de planetära gränserna. Vi har inte råd att hantera en kris i taget.