Blogg

augusti 30, 2019
CO2 ppm i atmosfären över tid

När pratade du om Keeling-kurvan senast?

Visst händer det att du sitter i ett sammanhang (fest, fikarummet, middagsbordet) och klimatfrågan kommer upp som ett samtalsämne och det finns någon som invänder mot att det verkligen är en klimatkris som pågår.
augusti 22, 2019
Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Det har länge i debatten varit fokus på att individen ska ta ansvar för att leva hållbart och göra hållbara val. Jag skulle dock vilja lyfta fram fler aktörer som behöver ta ansvar för att driva en hållbar utveckling, utan att för den skull frånta individens ansvar. Samhälle/Politik och företag borde ta ett mycket större ansvar för en hållbar utveckling - och individer kan påverka detta!
augusti 16, 2019

IPCC-rapporten om Climate Change and Land

Det är dags att optimera våra landresurser. Svenskt lantbruk är en förebild, men behöver utvecklas för att än mer hållbart. Då hjälper inga ställningskrig och alla parter behöver hjälpas åt för att nå en hållbar utveckling.
juli 26, 2019

Varför pratar vi bara OM Greta?

Hur förändringsledning kan hjälpa oss att nå våra mål.
juli 9, 2019

Läser du en hållbarhetsredovisning?

Har du läst någon hållbarhetsredovisning? Vilka nyckeltal tycker du är viktigast? När är det bra?
oktober 22, 2019
Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna

Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna!

Hållbarhet och hållbar utveckling är en komplex frågeställning och det börjar bli angeläget att vi börjar inse att hållbarhetsfrågan är av sådan strategisk dignitet att den måste lyftas på ledningsgruppsnivå och även styrelsenivå i företag och organisationer. Valberedningar och rekryterare borde leta efter personer med kompetens inom hållbarhet, förändringsledning och affärsutveckling / innovation.
december 12, 2019
Greta Thunberg, OK Boomers

OK Bommers! Dags att lyssna på de unga!

Ok Boomers! Dags att lyssna på de unga så kavla upp armarna och förändra både affärsmodeller, produkter och tjänster så att de stödjer en hållbar utveckling NU!
januari 30, 2020

Hur kan jag jobba med hållbar utveckling?

Har du funderat på att göra något annat? Har du kollat på jobbannonser under ledigheten? Du är inte ensam. Jag har fått många frågor om vad man ska jobba med för att kunna bidra till en hållbar utveckling? Vilket jobb ska en ha för att jobba med hållbarhet?