Blogg

juli 7, 2019

En ny blogg om hållbar utveckling

Vi pratar mycket om att vi måste ha en hållbar utveckling, men vad är det konkret vi måste göra?
juli 9, 2019

Läser du en hållbarhetsredovisning?

Har du läst någon hållbarhetsredovisning? Vilka nyckeltal tycker du är viktigast? När är det bra?
juli 26, 2019

Varför pratar vi bara OM Greta?

Hur förändringsledning kan hjälpa oss att nå våra mål.
augusti 16, 2019

IPCC-rapporten om Climate Change and Land

Det är dags att optimera våra landresurser. Svenskt lantbruk är en förebild, men behöver utvecklas för att än mer hållbart. Då hjälper inga ställningskrig och alla parter behöver hjälpas åt för att nå en hållbar utveckling.
augusti 22, 2019
Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Det har länge i debatten varit fokus på att individen ska ta ansvar för att leva hållbart och göra hållbara val. Jag skulle dock vilja lyfta fram fler aktörer som behöver ta ansvar för att driva en hållbar utveckling, utan att för den skull frånta individens ansvar. Samhälle/Politik och företag borde ta ett mycket större ansvar för en hållbar utveckling - och individer kan påverka detta!
augusti 30, 2019
CO2 ppm i atmosfären över tid

När pratade du om Keeling-kurvan senast?

Visst händer det att du sitter i ett sammanhang (fest, fikarummet, middagsbordet) och klimatfrågan kommer upp som ett samtalsämne och det finns någon som invänder mot att det verkligen är en klimatkris som pågår.
september 20, 2019

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar?

Redan på 70-talet/tidigt 80-tal visste vi om klimatförändringarna och att om vi fortsatte med våra utsläpp så skulle den globala medeltemperaturen höjas – allt enligt rådande klimatmodeller och –beräkningar. Det blir alltså allt mer tydligt att det räcker inte bara med kunskap. Kunskap i sig gör inte att vi kommer nå en förändring.
oktober 21, 2019

DI:s hållbarhetsindex – En välkommen uppföljning av företagens utsläpp!

Det är omställning, nya affärsmodeller och kanske även ett nytt ledarskap som krävs. Och det är en relativt snabb omställning som krävs – för att lyckas behövs någon som kan hållbarhetsfrågorna men som kan leda och förmedla kompetens inom förändring. Annars riskerar vi att inte få till den genuina förändring som såväl behövs inom flertalet företag och organisationer.