förändringsledning

juli 26, 2019

Varför pratar vi bara OM Greta?

Hur förändringsledning kan hjälpa oss att nå våra mål.
september 20, 2019

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar?

Redan på 70-talet/tidigt 80-tal visste vi om klimatförändringarna och att om vi fortsatte med våra utsläpp så skulle den globala medeltemperaturen höjas – allt enligt rådande klimatmodeller och –beräkningar. Det blir alltså allt mer tydligt att det räcker inte bara med kunskap. Kunskap i sig gör inte att vi kommer nå en förändring.
oktober 22, 2019
Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna

Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna!

Hållbarhet och hållbar utveckling är en komplex frågeställning och det börjar bli angeläget att vi börjar inse att hållbarhetsfrågan är av sådan strategisk dignitet att den måste lyftas på ledningsgruppsnivå och även styrelsenivå i företag och organisationer. Valberedningar och rekryterare borde leta efter personer med kompetens inom hållbarhet, förändringsledning och affärsutveckling / innovation.