hållbarhetsredovisning

juli 9, 2019

Läser du en hållbarhetsredovisning?

Har du läst någon hållbarhetsredovisning? Vilka nyckeltal tycker du är viktigast? När är det bra?
oktober 21, 2019

DI:s hållbarhetsindex – En välkommen uppföljning av företagens utsläpp!

Det är omställning, nya affärsmodeller och kanske även ett nytt ledarskap som krävs. Och det är en relativt snabb omställning som krävs – för att lyckas behövs någon som kan hållbarhetsfrågorna men som kan leda och förmedla kompetens inom förändring. Annars riskerar vi att inte få till den genuina förändring som såväl behövs inom flertalet företag och organisationer.