hållbar utveckling

juli 7, 2019

En ny blogg om hållbar utveckling

Vi pratar mycket om att vi måste ha en hållbar utveckling, men vad är det konkret vi måste göra?
augusti 16, 2019

IPCC-rapporten om Climate Change and Land

Det är dags att optimera våra landresurser. Svenskt lantbruk är en förebild, men behöver utvecklas för att än mer hållbart. Då hjälper inga ställningskrig och alla parter behöver hjälpas åt för att nå en hållbar utveckling.
augusti 22, 2019
Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Det har länge i debatten varit fokus på att individen ska ta ansvar för att leva hållbart och göra hållbara val. Jag skulle dock vilja lyfta fram fler aktörer som behöver ta ansvar för att driva en hållbar utveckling, utan att för den skull frånta individens ansvar. Samhälle/Politik och företag borde ta ett mycket större ansvar för en hållbar utveckling - och individer kan påverka detta!
oktober 21, 2019

DI:s hållbarhetsindex – En välkommen uppföljning av företagens utsläpp!

Det är omställning, nya affärsmodeller och kanske även ett nytt ledarskap som krävs. Och det är en relativt snabb omställning som krävs – för att lyckas behövs någon som kan hållbarhetsfrågorna men som kan leda och förmedla kompetens inom förändring. Annars riskerar vi att inte få till den genuina förändring som såväl behövs inom flertalet företag och organisationer.
oktober 22, 2019
Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna

Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna!

Hållbarhet och hållbar utveckling är en komplex frågeställning och det börjar bli angeläget att vi börjar inse att hållbarhetsfrågan är av sådan strategisk dignitet att den måste lyftas på ledningsgruppsnivå och även styrelsenivå i företag och organisationer. Valberedningar och rekryterare borde leta efter personer med kompetens inom hållbarhet, förändringsledning och affärsutveckling / innovation.
augusti 21, 2020

Earth Overshoot Day infaller senare 2020 pga Coronapandemin

Men det är ingen hållbar utveckling vi ser i spåren av Corona pandemin. Vi behöver fortsatt ställa om till en mer hållbar konsumtion där hänsyn tas till jordens resurser och de planetära gränserna. Vi har inte råd att hantera en kris i taget.