Sara Olofsson

augusti 21, 2020

Earth Overshoot Day infaller senare 2020 pga Coronapandemin

Men det är ingen hållbar utveckling vi ser i spåren av Corona pandemin. Vi behöver fortsatt ställa om till en mer hållbar konsumtion där hänsyn tas till jordens resurser och de planetära gränserna. Vi har inte råd att hantera en kris i taget.
januari 30, 2020

Hur kan jag jobba med hållbar utveckling?

Har du funderat på att göra något annat? Har du kollat på jobbannonser under ledigheten? Du är inte ensam. Jag har fått många frågor om vad man ska jobba med för att kunna bidra till en hållbar utveckling? Vilket jobb ska en ha för att jobba med hållbarhet?
december 12, 2019
Greta Thunberg, OK Boomers

OK Bommers! Dags att lyssna på de unga!

Ok Boomers! Dags att lyssna på de unga så kavla upp armarna och förändra både affärsmodeller, produkter och tjänster så att de stödjer en hållbar utveckling NU!
oktober 22, 2019
Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna

Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna!

Hållbarhet och hållbar utveckling är en komplex frågeställning och det börjar bli angeläget att vi börjar inse att hållbarhetsfrågan är av sådan strategisk dignitet att den måste lyftas på ledningsgruppsnivå och även styrelsenivå i företag och organisationer. Valberedningar och rekryterare borde leta efter personer med kompetens inom hållbarhet, förändringsledning och affärsutveckling / innovation.
oktober 21, 2019

DI:s hållbarhetsindex – En välkommen uppföljning av företagens utsläpp!

Det är omställning, nya affärsmodeller och kanske även ett nytt ledarskap som krävs. Och det är en relativt snabb omställning som krävs – för att lyckas behövs någon som kan hållbarhetsfrågorna men som kan leda och förmedla kompetens inom förändring. Annars riskerar vi att inte få till den genuina förändring som såväl behövs inom flertalet företag och organisationer.
september 20, 2019

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar?

Redan på 70-talet/tidigt 80-tal visste vi om klimatförändringarna och att om vi fortsatte med våra utsläpp så skulle den globala medeltemperaturen höjas – allt enligt rådande klimatmodeller och –beräkningar. Det blir alltså allt mer tydligt att det räcker inte bara med kunskap. Kunskap i sig gör inte att vi kommer nå en förändring.
augusti 30, 2019
CO2 ppm i atmosfären över tid

När pratade du om Keeling-kurvan senast?

Visst händer det att du sitter i ett sammanhang (fest, fikarummet, middagsbordet) och klimatfrågan kommer upp som ett samtalsämne och det finns någon som invänder mot att det verkligen är en klimatkris som pågår.
augusti 22, 2019
Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Det har länge i debatten varit fokus på att individen ska ta ansvar för att leva hållbart och göra hållbara val. Jag skulle dock vilja lyfta fram fler aktörer som behöver ta ansvar för att driva en hållbar utveckling, utan att för den skull frånta individens ansvar. Samhälle/Politik och företag borde ta ett mycket större ansvar för en hållbar utveckling - och individer kan påverka detta!