Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna!

DI:s hållbarhetsindex – En välkommen uppföljning av företagens utsläpp!
oktober 21, 2019
Greta Thunberg, OK Boomers
OK Bommers! Dags att lyssna på de unga!
december 12, 2019
Show all
Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna

Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna

 

Det behövs mer hållbarhetskompetens i styrelserna

H ållbarhet och hållbar utveckling är en komplex frågeställning och det börjar bli angeläget att vi börjar inse att hållbarhetsfrågan är av sådan strategisk dignitet att den måste lyftas på ledningsgruppsnivå och även styrelsenivå i företag och organisationer.

Det är sedan länge känt att företag som är framgångsrika inom hållbarhet inte längre har en hållbarhetsstrategi – de har istället en hållbar affärsstrategi. De har alltså integrerat hållbarhetsfrågan i sin totala strategi.

Det var länge sedan det ansågs framtidsinriktad att ha en separat hållbarhetsstrategi.

Det gör också att det är dags att fundera extra på vart en hållbarhetschef sitter i organisationen.

Har ett företag verkligen förstått digniteten av hållbarhetsfrågorna om ansvarig för hållbarhetsfrågor inte sitter med i ledningen?

Och har styrelsen och valberedningen verkligen förstått hur kritiskt hållbarhetsfrågan är för företaget om inte det finns hållbarhetskompetens i styrelsen?

Jag skulle vilja påstå att vart hållbarhetsfrågorna behandlas i organisationen är en stark indikator på hur ett företag hanterar frågorna och hur moget företaget eller organisationen är för att driva en hållbar utveckling på riktigt.

Hur duktiga företag är inom hållbarhet är också avgörande för hur attraktiva företagen är som arbetsgivare och blir också allt viktigare när det kommer till investerares beslut att involvera sig i företagen, se gärna tidigare blogginlägg om DI:s nya hållbarhetsindex

Det är omställning, nya affärsmodeller och kanske även ett nytt ledarskap som krävs.

För att lyckas behövs någon som kan hållbarhetsfrågorna men som även kan leda och förmedla kompetens inom förändringsledning”

 

Aktuell hållbarhet har nu tagit initiativ till att sammanställa en lista över hållbarhetsproffs som bör sitta i företagens styrelser. Detta är enligt min mening ett mycket bra initiativ.

Jag vill dock uppmana till reflektion kring vad det är för hållbarhetskompetens företag behöver i styrelser och ledningsgrupper.
För att klara av den omställning som världen behöver krävs naturligtvis traditionell hållbarhetskompetens (kompetens inom miljö, ekonomisk och social hållbarhet), men det behövs också kompetens inom affärsutveckling och innovation, nya affärsmodeller och kanske framförallt förändringsledning.

Det är en relativt snabb omställning som krävs och med det nya strategier och nytt ledarskap. För att lyckas behövs någon som kan hållbarhetsfrågorna men som kan leda och förmedla kompetens inom förändring.
Annars riskerar vi att inte få till den genuina förändring som såväl behövs inom flertalet företag och organisationer. Den här kompetensen behövs såväl i ledningsgrupperna som i styrelserna.

Behövs inte hållbarhetskompetens i alla delar i organisationen?
Jo, absolut – hållbar utveckling behöver vara på allas agenda. Men för att ge förutsättningarna för detta behövs den strategiska kompetensen hållbarhet och förändringsledning både i styrelse och i ledningsgrupp.

Det är komplexa frågor, vilket kräver nytänkande inom kompetens. Låt oss inte fastna i att samma hjulspår och se välkända ansikten florera i flera styrelser.

Valberedningar och rekryterare borde leta efter personer med kompetens inom hållbarhet, förändringsledning och affärsutveckling / innovation.

Se till att utmana oss och er själva i vem som kan sitta i styrelserna och i ledningsgrupperna!

Låt oss se en stor variation med avseende på kön, ålder, bakgrund, erfarenhet och kompetens - det skulle vara att driva en hållbar utveckling NU!


Nominera gärna era styrelsekandidater till Aktuell hållbarhet:
Aktuell hållbarhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *