DI:s hållbarhetsindex – En välkommen uppföljning av företagens utsläpp!

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar?
september 20, 2019
Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna
Det behövs hållbarhetskompetens i styrelserna!
oktober 22, 2019
 

DI:s hållbarhetsindex - En välkommen uppföljning av företagens utsläpp!

D agens Industri har börjat rapportera företags utsläpp i förhållande till deras omsättning. Nyckeltalet blir vad de kallar för ”utsläppsintensitet” – [ ”utsläpp” (CO2e) / ”omsättning” ].

Man kan naturligtvis ha synpunkter på hur man ska mäta och om denna jämförelse är rättvis, men jag anser att det är ett bra första steg.

Det som slår en allra mest är att så få företag överhuvudtaget rapporterar på Scope 1, 2 och 3. Om företagen inte vet om sin utsläppspåverkan eller inte vill delge informationen är detta djupt allvarligt och behöver förändras omgående.

Det är verkligen välkommet att en respekterad tidning som Dagens Industri följer upp och publicerar företags utsläpp. Det visar hur viktigt det är för investerare att ta hänsyn till klimataspekten när ett företag analyseras och värderas.

Ett företags hållbarhetsprofil är också en viktig parameter för hur attraktiv företaget är som arbetsgivare. Nu blir det alltså lättare och mer transparent både för arbetssökande och investerare att jämföra företag och deras klimat- och hållbarhetsambitioner.

Som ett nästa steg skulle jag gärna se att företag började anamma tankesättet vinst per ”planet harm”, dvs i det här fallet [vinst / utsläpp].

Om vi utgår från att vi anser att det företagen faktiskt gör och levererar bidrar till en hållbar utveckling så skulle vi kunna anta att vinsten är ett mått på hur bra de lyckas leverera något hållbart.

Utsläppen blir då ett mått på den skada som företaget åsamkar planeten – det som universitetslektorn och docenten Reine Isaksson vid Uppsala universitet kallar för ”planet harm”.

Detta nyckeltal [vinst / utsläpp] skulle även visa på med vilken effektivitet företag klarar av att leverera vinst i förhållande till den skada de åsamkar planeten.

Att bara ha hög omsättning och på det sättet få lägre utsläppsintensitet visar inte att ett företag tar klimatfrågan på allvar. Det är absoluta tal och inte relativa minskningar i CO2e-utsläpp vi måste se de närmaste åren.

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg i denna fråga:

Det står nog ganska klart att det kommer bli svårt att rekrytera talanger och få tillräckligt med investerarkapital om man som företag inte driver en hållbar utveckling på riktigt.

 


Jag skulle vilja rekommendera företag att fundera över vilket bidrag de ger till en hållbar utveckling i förhållande till den skada på människor, djur och miljö/klimat som de bidrar till.

Det är kanske dags att fundera på helt nya affärsmodeller?

Hållbara innovationer och hållbara affärsmodeller är ett måste för att överleva som företag framöver.

Vem vill arbeta för ett företag som inte kan leverera en hållbar utveckling?

Vem vill investera i ett företag som inte kan leverera en hållbar utveckling?

Det står nog ganska klart att det kommer bli svårt att rekrytera talanger och få tillräckligt med investerarkapital om man som företag inte driver en hållbar utveckling på riktigt.

Att börja redovisa sitt positiva och negativa bidrag till en hållbar utveckling kan vara ett bra första steg. Utifrån denna analys kan affären utvecklas i en hållbar riktning med hjälp av hållbar innovation.


Läs gärna mer på:
DI:s hållbarhetsindex
Blogginlägg om hållbarhetsredovisning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *