Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

IPCC-rapporten om Climate Change and Land
augusti 16, 2019
CO2 ppm i atmosfären över tid
När pratade du om Keeling-kurvan senast?
augusti 30, 2019
Show all
Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?

 

Vem ska ta ansvar för en hållbar utveckling?.

D et har länge i debatten varit fokus på att individen ska ta ansvar för att leva hållbart och göra hållbara val. Det har funnits både morot och piska i debatten i form av att lyft fram individuella förebilder som inspirerar oss till att göra medvetna val i vår konsumtion. Exempel på detta är de allt fler influencers på social medier som vill inspirera sina följare till att leva lite mer hållbart.

Ett annat exempel är hur vi skam- och skuldbelägger vissa handlingar för att få människor att avstå. Flygskam är ett exempel på ett fenomen som fått stor genomslagskraft i media, men som även tycks ha påverkat vårt resande och val av transportmedel.

Jag skulle dock vilja lyfta fram fler aktörer som behöver ta ansvar för att driva en hållbar utveckling, utan att för den skull frånta individens ansvar.

Vi behöver sätta större fokus på samhällets, företags och organisationers ansvar för att agera för och driva en hållbar utveckling. Alla individuella insatser som att sopsortera, välja elbil och minska sitt flygande är bra och hedervärda, men kommer inte i sig självt att hjälpa oss nå några klimatmål.

Det individer däremot kan göra är att kräva av sina politiker att det bedrivs en politik som ger förutsättningar för att nå de hållbara mål som har antagits, att lagstiftning finns på plats som stöttar en hållbar utveckling, att riktlinjer till myndigheter och offentlig verksamhet finns som gör att de agerar för en hållbar utveckling och att detta harmonierar. Ett exempel kan ju vara att de krav vi har på en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige ska vara samma krav som andra offentliga verksamheter har när de upphandlar livsmedel till t ex skolor, sjukhus, äldreomsorg osv. Det är individer som röstar fram sina politiker.

Alltså individens ansvar att se till att vi har politiker som agerar och driver en hållbar utveckling.
Är du politiker?
Bra, då är det ditt ansvar att se till att individer har förutsättningar att leva hållbart. Politiker har ansvar för en hållbar samhällsplanering.

„individer kan påverka företag genom att välja att spara, handla och arbeta för hållbara företag.
Är du företagsledare och/eller sitter i en beslutsfattande företagsposition?
Bra, då är det ditt ansvar att se till att företaget driver en hållbar utveckling – allt annat vore ansvarslöst..”

 

Nästa åtgärd som individer kan göra är att välja med omsorg vilka företag som man vill ha en relation till, t ex vilka företag vill jag handla av? Ha mitt sparande hos? Vill jag arbeta för?.

Företag behöver i en större utsträckning ta ett större ansvar för en hållbar utveckling – dels inom sin egen verksamhet och val av leverantörer, men även hur sina produkter och tjänster påverkar individer och samhället i stort. Det kan inte räcka att företag hävdar att de erbjuder det kunden vill ha och man säljer det kunden köper. Det är inte till att ta ansvar – det är till att lämna över ansvar till individen.

Det är svårt för att inte säga omöjligt att för en enskild individ och konsument att veta om ett livsmedel är hållbart producerat eller om bostaden är hållbart byggd och materialen är hållbara eller vilket klimatpåverkan som energileverantören totalt utgör. Det borde vara företagens eget ansvar att agera för en hållbar utveckling.

Den goda nyheten är att det är lönsamt för företag att jobba med de här frågorna. Kunder vill ha hållbara produkter och tjänster, fler vill jobba hos ansvarsfulla företag och fler vill investera i hållbara företag. Så vad väntar vi på?

En annan god nyhet är att det finns flera företag som faktiskt jobbar på att ta ansvar.

Alltså individer kan påverka företag genom att välja att spara, handla och arbeta för hållbara företag.
Är du företagsledare och/eller sitter i en beslutsfattande företagsposition?
Bra, då är det ditt ansvar att se till att företaget driver en hållbar utveckling – allt annat vore ansvarslöst
.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *