En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov
~ Brundtlandrapporten 1987

Det finns bara en väg framåt
- en hållbar utveckling NU!

Inspirera, engagera, främja och driv en utveckling som är hållbar.

 

Läs även tidigare inlägg på vår blogg.Vad kan du göra för att
driva en hållbar utveckling?Läs på, var källkritisk och gör medvetna hållbara val.

Gör medvetna hållbara val i din vardag.

Hur hanterar du ditt avfall?
Hur transporterar du dig?
Vad äter du och vilka råvaror väljer du?
Hur bor du och vilka energikällor använder du?
Hur mycket shoppar och konsumerar du?

Många bäckar små.... leder till en hållbar å...

Rösta.
Använd din demokratiska rättighet och lägg en röst för en hållbar utveckling.
Utöver att enskilda individer kan bidra med förändrat beteende behöver vi även en politisk styrning för att nå uppsatta hållbara mål.

Supportera de företag och organisationer som driver en hållbar utveckling på riktigt.
Välj t ex arbetsgivare eller vilka företag du handlar av med omsorg utifrån hur de driver en hållbar utveckling och ställ krav på att de gör och erbjuder hållbara val.

Det finns bara en väg framåt
- en hållbar utveckling NU!

Inspirera, engagera, främja och driv en utveckling som är hållbar.

 

Läs även tidigare inlägg på vår blogg.